Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

 

Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов.

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд мод тарих ажил зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан 2022 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Бямба гаригт сум дундын шүүхийн захиргааны ажилтнууд сумын ногоон зурваст төлөвлөгдсөн газар болох Ханбогд сумын ус цэвэрлэх байгууламж дээр 225 мод шинээр суулгаж, нөхөн сэргээх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд хамтран оролцлоо.