Та Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх ийн Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн  Энхтөр овогтой Отгондэмбэрэл-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.