Та Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх ийн Тамгын газрын дарга  Цэвэгжав овогтой Ижилмөрөн-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.