Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2021-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь цахим сургалтад хамрагдлаа.

Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь цахим сургалтад хамрагдлаа.

Огноо: 2021-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Огноо: 0000-00-00  |  Ангилал: 0 Дэлгэрэнгүй

0

0

Огноо: 0000-00-00  |  Ангилал: 0 Дэлгэрэнгүй

0

0

Огноо: 0000-00-00  |  Ангилал: 0 Дэлгэрэнгүй

0

0