Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-04-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХАНБОГД СУМЫН ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүх эрх мэдлийн байгууллагын нээлттэй ил тод байх зарчмыг хэрэгжүүлэх, шүүн таслах ажиллагаанд 2022-2024 оны оролцох шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг орон нутгийн иргэдээс санамсаргүй сонголтын аргаар 4 сумаас нийт 243 шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч сонгог

Огноо: 2022-04-04  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн захиргааны ажилтны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталлаа.

Шүүхийн захиргааны ажилтны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталлаа.

Огноо: 2022-02-16  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдлаа

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдлаа

Огноо: 2021-10-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БҮРЭН СОЛИХ, ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БҮРЭН СОЛИХ, ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

Огноо: 2021-10-07  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.