Танилцуулга

ЦЭВЭГЖАВЫН ИЖИЛМӨРӨН

        Боловсрол:

1980-1990 онд Улаанбаатар хотын 77 дугаар дунд сургууль, Бүрэн бус дунд

1990-1992 онд ОХУ-ын  Курган хотын Металлургийн сургууль

1994-1999 онд МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургууль, эрх зүйч, хуульч Бакалавр

        Ажилласан байдал:      

1993-2001 онд Байтаг хайрхан  ХХК-ний захирал

2001-2020 онд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн

2020-2022 онд Шүүхийн ерөний зөвлөлийн Хуулийн хэлтэст референт

2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрөөс Өмнөговь аймгийн  Ханбогд сум дахь Сум дунын шүүхийн Тамгын газрын даргаар ажиллаж байна. 

        Улсад ажилласан жил:

Улсад нийт 32 жил ажилласан. 

        Салбарын болон төрийн шагнал: 

Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг

ХЗДХЯ-ны Жуух бичиг

Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”

Нийслэлийн ойн медалиуд

“Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэг”

“Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”