Шүүхийн захиргааны албан хаагчид

       Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар нь шүүхийн захиргааны 13 ажилтантай. Тамгын газрын даргаар 2022 оноос эхлэн Цэвэгжавын Ижилмөрөн ажиллаж байна. Тус шүүхийн тамгын газарт Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээр Д.Туул, Ерөнхий  шүүгчийн туслахаар Ө.Цэвэгмэд, шүүгчийн туслахаар Б.Номинтунгалаг, У.Гантулга, Эвлэрүүлэн зуучлагчаар Ц.Гантуяа, Нягтлан бодогч Т.Жаргал, Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Д.Намуун, О.Анхтуг, Нярав Д.Алтангэрэл, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Оюунтунгалаг, Бичиг хүргэгч О.Буджаргал, Жолооч Д.Ганболд  нар ажилладаг.