Card image
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН 3-Р УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААН ХОЙШЛОГДСОН ШАЛТГААН НӨХЦӨЛИЙН СУДАЛГАА