ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД

     Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар нь Ерөнхий шүүгч-1, шүүгч-2 шүүхийн захиргааны 17 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. 

1.Тамгын дарга Ц.Ижилмөрөн 

2. Ерөнхий шүүгчийн туслах Ө.Цэвэгмэд

3. Шүүгчийн туслах У.Гантулга 

4. Шүүгчийн туслах Д.Намуун

5. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Д.Энхзул 

6. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Номин- Эрдэнэ

7. Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Д.Туул

8. Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Э.Булган- Эрдэнэ 

9. Эвлэрүүлэн зуучлагч Ц.Гантуяа 

10.Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Б.Оюунтунгалаг

11. Нягтлан бодогч Т.Жаргал

12. Нярав Д.Алтангэрэл 

13. Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Оюунчимэг

14. Жолооч Г.Ганболд 

15. Үйлчлэгч Ц.Амартүвшин