Card image
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
Card image
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН СУДАЛГАА
Card image
“НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН”, ЦОЛ ТЭМДЭГЭЭР ШАГНУУЛАВ. Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоог хөгжүүлэх үйл хэрэгт олон жил үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлж, Сангийн сайдын 2021 оны 03
Card image
Коронавирусын халдварын тархалт нэмэгдэж, эрсдэл ихсэж буй учир Улаанбаатар хотоос орон нутагруу зорчих хөдөлгөөнийг 2021 оны 03 дугаар сарын 28-ны 06:00 цагаас эхлэн 14 хоногийн хугацаатай хориглосонтой холбогдуулан Шүүх хуралдаанд цахимаар оролцох зөвлө