Card image
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр улирлын эрүү, иргэн, зөрчлийн хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээлэл
Card image
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын эрүү, иргэн, зөрчлийн хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээлэл