Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-12-04  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ НАРААС ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА.

Огноо: 2023-02-01  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Огноо: 2023-01-12  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ

Огноо: 2022-11-18  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ХИЙГДЭВ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ХИЙГДЭВ

Огноо: 2022-04-25  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов