-1

“ШҮҮХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ БА ЦАХИМЖУУЛАЛТ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ЦАХИМААР ОРОЛЦЛОО

2024-03-28 00:00:00    |   252

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс 2024 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр  “Шүүхийн үйлчилгээний хүртээмж ба цахимжилт” сэдэвт  зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан тус хэлэлцүүлэгт   Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум  дахь сум дундын  шүүхийн Ерөнхий шүүгч, шүүгчид, шүүхийн тамгын газрын дарга, мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн нар цахимаар оролцов.

 

. . .