-1

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

2024-04-10 00:00:00    |   401

         Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс  архив, албан хэрэг хөтлөлтийг сайжруулах ажлын хүрээнд шүүхийн захиргааны албан хаагчдад зориулж цахимаар "Баримт бичиг зохион бүрдүүлэх, түүнд тавигдах шаардлага", "Байгууллагын архивын үйл ажиллагаа" сэдвээр тус тус 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ний өдөр сургалт зохион байгуулсан.  

Тус шүүхийн захиргааны ажилтанууд цахимаар  амжилттай хамрагдлаа. 

 

. . .