Card image
Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан 2021 оны 05 дугаар 30-ны өдөр Шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг хүүхдүүд Хүүхдэд зориулсан Монголын нууц товчооны 1, 2-р дэвтэр, гарын бэлэг өгч Бяцхан үрсээ баярлуулав.