Card image
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН "ЗАРЛИГ" СОНСГОХ , ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ НАРТ ТАМГА, ТЭМДЭГ ГАРДУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЦАХИМААР ОРОЛЦОВ.