-1

ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО 2024 ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

2024-04-30 00:00:00    |   167

               Хуульчийн про боно өдөр-2024 өдөрлөг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын хүүхэд хөгжлийн төвд 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулагдана.

Иргэдэд хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх, төрийн байгууллагууд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, зөвөлгөө үйлчилгээ үзүүлэх, иргэдийн гомдол мэдээллийг хүлээн авч ажиллана. Иргэд өргөнөөр оролцож хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл авна уу.

. . .